เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :     เครื่องกรองน้ำฉุกเฉิน  อ่าน :   979 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม    อีเมล์ :   anchalee.s
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 0-2333-3917,3918
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.most.go.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (178 votes cast)

คำอธิบาย :
ชุดอุปกรณ์ทำจากท่อน้ำสำเร็จรูปที่หาซื้อได้ง่าย อุปกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ ตัวเครื่องทรงกระบอก ความสูง 45 เซนติเมตร ขนาดบรรจุน้ำได้ 5 ลิตร อีกส่วนคือกระบอก ความสูง 70 เซนติเมตร สำหรับบรรจุชุดกรอง ที่ได้ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนา
ไว้ในตัวกระบอก ชั้นกรองแต่ละชั้นทำจากวัสดุที่สามารถหาได้ในพื้นที่ โดยหลักๆ ประกอบด้วยชั้นทรายละเอียด ทรายหยาบ ถ่านกัมมันต์ ซึ่งชั้นกรองจะทำหน้าที่กรอง ดูดซับกลิ่น และปรับสภาพน้ำขุ่นกลายเป็นน้ำใสได้ นอกจากนี้อุปกรณ์ยังถูกออกแบบให้สามารถ ถอดทำความสะอาดล้างเองได้บ่อยครั้ง เท่าที่ต้องการ
“เครื่องกรองน้ำ แบบฉุกเฉิน” ขนาดบรรจุน้ำ 5 ลิตร ถูกประยุกต์ให้มีขนาดเล็กจึงเหมาะสมสำหรับครัวเรือนที่กำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งโดยปกติเครื่องกรองน้ำที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับกรองน้ำที่มีความขุ่นค่อนข้างสูง เช่น น้ำท่วมขัง แอ่งน้ำ น้ำจากแม่น้ำลำคลอง หรือน้ำจากบ่อที่ขุดไว้สำหรับอุปโภคตามชนบทที่พบว่ามีการอุดตันของเครื่องกรองเร็วกว่ากำหนด ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้คิดค้นวิธีการปรับสภาพน้ำคลองที่มีความขุ่นและมีสารอินทรีย์ให้มีความใสสะอาดให้เหมาะกับการนำมาใช้ได้จริง โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะได้มอบเครื่องกรองน้ำแก่ครัวเรือน ชุมชน หรือในศูนย์พักพิงที่ประสบปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้หากชุมชนใดสนใจนำไปพัฒนาใช้ต่อ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2988-3655 ต่อ 1105-7 สายตรง

เพิ่มโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่ [7/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่[ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.80.123.20
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates