เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  อ่าน :   3,448 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข   อีเมล์ :   suthisomso
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น1 ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-5644440 ต่อ 1789
เว็ปไซต์  http://tuipi.tu.ac.th (สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2554)
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า : นวัตกรรมการเพาะเห็ดฟางอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยประยุกต์ใช้ตะกร้าพลาสติกใส่ผ้านำมาปรับใช้ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ความชื้น อุณหภูมิ ด้วยโครงไม้, โครงท่อพีวีซี หรือสุ่มไก่ คลุมด้วยพลาสติก เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหมุนเวียนทรัพยากรวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง ในการสนองต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย สมสุข ภาควิชาการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำก้อนเชื้อเห็ดถุงที่ผ่านการเพาะและหมดเชื้อแล้วมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ โดยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เห็ดฟาง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชผักต่างๆ ที่บริโภคกันอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ แต่ไขมันต่ำ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแทนเนื้อสัตว์ เพื่อป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด เห็ดฟางมีสรรพคุณทางยา มีสาร VOLVATOXINS ซึ่งมีคุณสมบัติ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ เซลล์มะเร็ง ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ลดไขมันในเส้นเลือด บำรุงกำลัง แก้ช้ำใน บำรุงตับ อีกทั้งยัง ลดการติดเชื้อ สมานแผล รักษาโรคลักปิดลักเปิดและโรคเหงือกได้
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นนวัตกรรมการเพาะเห็ดฟางอีกรูปแบบหนึ่ง โดยประยุกต์ใช้ตะกร้าพลาสติกใส่ผ้านำมาปรับใช้ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ความชื้น อุณหภูมิ ด้วยโครงไม้, โครงท่อพีวีซี หรือสุ่มไก่ คลุมด้วยพลาสติก เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหมุนเวียนทรัพยากรวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง ในการสนองต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่ [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่[ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.80.123.20
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates