เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล  อ่าน :   5,142 
ชื่อเจ้าของ :  นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย   อีเมล์ :   boontisit@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (218 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดคุณสมบัติ โดดเด่นของผลงาน

เป็นเครื่องจักรกลใช้สำหรับสไลด์กล้วยดิบที่ปอกเปลือกแล้วที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของผลไม่เกิน 3 และ 10 ซม. ตามลำดับ ใช้งานและดูแลรักษาง่าย และให้อัตราการสไลด์ที่รวดเร็ว สวยงาม สามารถบรรจุผลกล้วยด้วยการวางผลตามแนวนอนลงสู่ด้านบนของตัวเครื่องได้ครั้งละประมาณ 5 ผล สามารถสไลด์กล้วยดิบให้เป็นชิ้นบางๆ ตลอดแนวยาวของผลได้ในอัตรา 160 กก./ชม. หรือสไลด์ได้ไม่น้อยกว่า 26,000 ชิ้น/ชม. สามารถปรับความหนา-บางของการสไลด์ได้ตั้งแต่ 1-2 มม. ง่ายต่อการลำเลียงออกและบรรจุภัณฑ์ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 210 วัตต์

ตลาดเป้าหมาย : ผู้ประกอบการกลุ่มบุคคลหรือชุมชนผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ระดับของผลงาน : ระดับต้นแบบ

สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
โทรศัพท์ : 054 711 601 / 081 716 9072
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ของ สส.สป.)

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/10/2555]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 8/10/2556]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.224.133.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates