เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    นวัตกรรมการผลิตสื่อนิทรรศการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Hands-on  อ่าน :   1,566 
ชื่อเจ้าของ :  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    อีเมล์ :   ganigar.c@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 0-2333-3917,3918
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.most.go.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (189 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน : (รายละเอียดผลงานฉบับย่อ ประมาณ 4-5 บรรทัด)
แสดงผลงานนวัตกรรมการผลิตสื่อนิทรรศการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Hands-on ซึ่งผู้ชมสามารถเรียนรู้ ทดลอง และสังเกตเห็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ชิ้นงานนิทรรศการนำเสนอสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น แรง พลังงาน ไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสื่อดิจิตอลในรูปแบบ นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เสมือน ในหัวข้อด้านสุขภาพ ธรรมชาติวิทยาและ สิ่งแวดล้อม

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่ [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates