เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตอิฐบล็อกประสานจากขี่เถ้าปาล์มน้ามัน/ดิน  อ่าน :   4,371 
ชื่อเจ้าของ :  อ.สมบัติ ชิณะวงศ์   อีเมล์ :   piyapak54@
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 075666085-7
เว็ปไซต์  http://www.kbc.ku.ac.th/clinictech/index1.html
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (200 votes cast)

คำอธิบาย :
การผลิตอิฐบล็อกผสานจากขี่เถ้าปาล์มน้ามัน โดยมีขั้นตอน คือ ขี้เถ้าซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมสกัดน้ามันปาล์มผสมกับปูนซีเมนต์ และทรายในสัดส่วนส่วน 5 : 1: 1 และนาเข้าเครื่องอัดรูปเป็นอิฐบล็อก

ขั้นตอนที่ 1 นาดินหรือขี่เถ้าปาล์มน้ามันผสมกับปูนซีเมนต์ ในสัดสัดส่วน (5:1:1) และพรมน้าคุลกเคล้าจนทั่ว โดยให้ได้ความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนที่ 2 นาส่วนผสมที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนามาอัดขึ้นรูปบล็อกประสาน โดยอัดแบบใช้แรงงานคน “เครื่องอัดมือโยก”

ขั้นตอนที่ 3 บ่มในที่ร่ม หรือตากแดดจนแห้ง 14 วัน สามารถนาไปใช้งานได้

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [31/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.224.133.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates