เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ

ชื่อเทคโนโลยี :    การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วยเทคนิคออริกามิ  อ่าน :   977 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง และคณะ   อีเมล์ :   cooolza@gmail.com
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0-2281-0492
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (28 votes cast)

คำอธิบาย :
วิธีการประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วยเทคนิคออริกามิเพิ่มโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่ [14/2/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ คลิกที่นี่...

ประเภทเทคโนโลยี *

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X