เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดอิฐบล็อกศิลาแลง  อ่าน :   10,347 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวัฒน์ วัฒนะกุลและคณะ   อีเมล์ :   chaiwat@rm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044-233063, 044-233000 ต่อ 2550
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmuti.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (242 votes cast)

คำอธิบาย :
ปัจจุบันหินศิลาแลงหรืออิฐศิลาแลงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายภายในประเทศ ในด้านของธุรกิจการจัดตกแต่งสวน ตกแต่งบ้านเรือน เป็นหินปูพื้น ปูทางเดิน ก่อกำแพง และใช้ในการซ่อมแซมประเภทหินโบราณต่างๆ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับของเดิม อิฐศิลาแลงที่มีขายในตลาดปัจจุบันมีแหล่งขุดตัดแห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรี แต่แหล่งขุดตัดอิฐศิลาแลงมีสภาวะที่ขาดแคลนและจะหมดในไม่ช้า เนื่องจากความต้องการใช้อิฐบล็อกศิลาแลงของท้องตลาดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจน

ในปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 10,000 ก้อนต่อเดือน จากการสอบถามกับผู้ค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวนในตลาดซื้อขายหลักในจังหวัดนครราชสีมา จึงก่อให้เกิด แนวความคิดในการสร้างอิฐบล็อกศิลาแลงให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะขาดแคลนลงไปทุกวัน โดยมีส่วนผสมคือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับดินลูกรัง เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่นทำการอัดด้วยเครื่องแล้วทำการบ่มก็จะได้อิฐบล็อกศิลาแลง ซึ่งต้นทุนอิฐบล็อกศิลาแลงที่ตัดจากธรรมชาติ มีต้นทุนในการขุดตัดประมาณ 8 บาทต่อก้อน และราคาขายประมาณ 25 - 30 บาทต่อก้อน แต่อิฐบล็อกศิลาแลง ที่ขุดตัดจากธรรมชาตินั้นจะมีขนาดรูปร่างไม่แน่นอน ทำให้ยากต่อการนำมาใช้งาน

ผู้ดำเนินโครงการได้พัฒนาเครื่องอัดอิฐบล็อกศิลาแลงดังรูปที่ 2 โดยได้ออกแบบเครื่องอัดอิฐบล็อกศิลาแลงแบบไฮโดรลิกส์ และแม่พิมพ์ที่ใช้อัดขึ้นรูปอิฐบล็อกศิลาแลง ขนาดอิฐบล็อกศิลาแลงที่อัดได้มีขนาด 380 x 180 x 70 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้อิฐบล็อกศิลาแลงที่มีรูปร่างใกล้เคียงและมีความต้านทานแรงดัดมากกว่าอิฐบล็อกศิลาแลงที่ตัดจากธรรมชาติและ มีการทดลองใช้ส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับดินลูกรังเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าอิฐบล็อกศิลาแลงที่ตัดจากธรรมชาติ

วีดีโอสาธิตการทำงานของเครื่องขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [14/10/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 14/10/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.224.133.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates