เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องย่อยกิ่งไม้และบดสมุนไพร  อ่าน :   5,486 
ชื่อเจ้าของ :  วิทยาลัยสารพัดช่างตาก   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 0-2333-3917,3918
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.most.go.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (275 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องย่อยกิ่งไม้และบดสมุนไพรใช้หลักการในการตัดกิ่งไม้ให้เป็นชิ้น และใช้แรงเหวี่ยงของตุ้มในการปั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เพราะจะทำให้การย่อยสลายได้ง่ายขึ้น การจะทำให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ขึ้นอยู่กับรอบการหมุนของตุ้มเหวี่ยง ประโยชน์ของเครื่อง ใช้บดพืชทางการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมักบดข้าวโพดแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ บดสมุนไพรทำสารสกัดชีวภาพกำจัดแมลงศัตรูพืช

โทร : 055-514-231 , 055-558-118
ข้อมูลจากหนังสือ Techno Mart 2006

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/5/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates