เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดผ้าฝ้ายนาโน ชุดไทยลื้อนาโน ชุดที่รองจาน ที่รองแก้วนาโน  อ่าน :   39 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์   อีเมล์ :   manitchaya
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
-  043203532-33
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth
 • Currently 2.4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.4/5 stars (9 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : 1. เทคโนโลยีสิ่งทอนาโนพัฒนาคุณสมบัติของชุดผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก ใน 5 คุณสมบัติได้แก่ การสะท้อนน้ำ ป้องกันรังสียูวี การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อลดกลิ่นอับลดการซักล้าง ให้กลิ่นหอม และความนุ่มลื่น เพื่อกันยับ ให้รีดได้ง่าย ยับยากขึ้น
รายละเอียดผลงาน : ชุดผ้าฝ้ายนาโน ชุดไทยลื้อนาโน ชุดที่รองจาน ที่รองแก้วนาโน
ผู้ติดต่อ : นางสาวมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ : 081-8756663
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ : นางสาวมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์ (นักวิชาการ)/สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) /สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน [31/7/2562]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.206.48.142
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ประเภทเทคโนโลยี *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates