เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    พายสับปะรดห้วยมุ่น /น้ำสับปะรดห้วยมุ่น 100 เปอร์เซ็นต์/ซอสับปะรดห้วยมุ่น สูตรหวานและสูตรคาว   อ่าน :   40 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   อีเมล์ :   wipa.p@hot
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
-  043203532-33
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (10 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน." : หมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น
รายละเอียดผลงาน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร ภายใต้โครงการ การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน.
ผู้ติดต่อ : ดร. วิภา ประพินอักษร
โทรศัพท์ : 08-9643-4327
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน [30/7/2562]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.206.48.142
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ประเภทเทคโนโลยี *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates