เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    สับปะรดผลสด GAP/สับปะรดกวนสีทอง/น้ำสับปะรดแท้ 100%/ชีสพายสับปะรด/สับปะรดอบแห้ง  อ่าน :   32 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    อีเมล์ :   wnamthip@y
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
-  043203532-33
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth
  • Currently 2.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.4/5 stars (13 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน." : การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รายละเอียดผลงาน : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.บ้านแยง ภายใต้โครงการ การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน.
ผู้ติดต่อ : ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โทรศัพท์ : 08-6446-4696
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน [30/7/2562]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates