เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    สับปะรดทานสด/ผลิตภันฑ์ทาขนมปัง/สับปะรดกวน  อ่าน :   48 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   อีเมล์ :   changjeraj
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
-  043203532-33
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (15 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน
รายละเอียดผลงาน : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา ในการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน. ให้ได้สับปะรดทานสดที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการบริโภคผลสดคือ มีรสชาติหวาน เนื้อฉ่ำสีเหลืองใส ได้มาตรฐานปลอดภัย
ผู้ติดต่อ :นายสันติ ช่างเจรจา
โทรศัพท์ :08-3203-4040
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน [26/7/2562]   แก้ไขโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน[ 30/7/2562]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates