เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำมันงาหีบเย็นต้นบุญ  อ่าน :   39 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943615
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (18 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
ชื่อผลงาน : เครื่องคั่วงา
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาเครื่องคั่วงาที่มีความเร็วรอบในการหมุนของถังคั่วงาเท่ากับ 24 รอบต่อนาที ทำให้สามารถควบคุมระดับความ
ร้อนและการกวนงาได้สม่ำเสมอ
ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ
ผู้ติดต่อ : นายรุ่งโรจน์ คามาสาร
ที่อยู : 17 ม.2 บ้านแม่สุยะ(น้ำกัด) ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 0899539672
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [23/7/2562]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 23/7/2562]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates