เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมสารสกัดจากสมุนไพรไทย  อ่าน :   82 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา   อีเมล์ :   tloubibuu@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 038-102287
เว็ปไซต์  http://www.uniserv.buu.ac.th/clinictech
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (12 votes cast)

คำอธิบาย :
คุณสมบัติเด่นและแนวทางการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาเป็นส่วนผสมในสบู่ก้อนกลีเซอรีนช่วยเพิ่มรายได้ และการแปรรูปสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในชุมชน
- สมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมทำสบู่
- การเตรียมสมุนไพรไทยสำหรับเครื่องสำอางและยา
- อัตราส่วนผสมของสมุนไพรที่ใช้ในการผลิจสบู่ก้อนกลีเซอรีน
- การใช้สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยอย่างถูกต้องในยุคเศรษฐกิจพอเพียง

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
038-102287 E-mail tloubibuu@gmail.com

เพิ่มโดย : นางสาววรรณภา โปษยาอนุวัตร์ [10/6/2562]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 23/7/2562]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 100.24.209.47
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates