เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องแยกแป้งแบบ FILLTER PRESS  อ่าน :   252 
ชื่อเจ้าของ :  สุพีระ วรแสน , บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   อีเมล์ :   prampong17
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 042-415600 ต่อ 46641
เว็ปไซต์  http://www.nkc.kku.ac.th
 • Currently 2.6/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.6/5 stars (59 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องแยกแป้งแบบ fillter press เป็นเครื่องสำหรับแยกแป้งออกจากสารผลมระหว่างแป้งกับน้ำ เช่น แยกแป้งมันออกจากน้ำแป้งมันสำปะหลัง แยกแป้งข้าวออกจากน้ำโม่ข้าว แยกของแข็งออกจากของเหลว กลุ่มเป้าหมายคือผู้ผลิต อาหารที่ต้องการแยกแป้งออกจากการโม่แป้ง แยกของแข็งออกจากของเหลว ให้ได้แป้งเพื่อนำไปอบแห้ง ตากแห้ง ให้เป็นแป้งในขั้นตอนต่อไป

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายสุพีระ วรแสน [4/7/2561]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 100.24.209.47
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ประเภทเทคโนโลยี *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates