เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่าน :   277 
ชื่อเจ้าของ :  nectec   อีเมล์ :   business[a
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (16 votes cast)

คำอธิบาย :
ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หลายกำลังขับ เทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นงานวิจัยที่ใช้ได้จริง ด้วยนวัตกรรมของทีมนักวิจัยไทย

พลังงานที่มนุษย์ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน หินน้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น จากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ พลังงานหลัก เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลือง นับวันจะมีจำนวนลดลง และมีราคาสูงขึ้น ทำให้เรื่องของการใช้พลังงานกลายเป็นปัญหาใหญ่และนับวันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทย มีการใช้พลังงานเพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือการใช้เพื่อสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร ซึ่งมีต้นทุนค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรต้องหาเทคนิคอื่นๆ มาใช้ในการสูบน้ำ เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยม ได้แก่การใช้ปั้มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นระบบที่นำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจุบันปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากแผงโซล่าเซลล์ ต้องใช้ปั๊มน้ำแบบ DC (DC Pump) ซึ่งมีขนาดกำลังขับต่ำ และไม่มีรูปแบบของปั๊มน้ำให้เลือกตามการใช้งานมากนัก การใช้ปั๊มน้ำแบบ AC (AC Pump) ซึ่งในท้องตลาดมีให้เลือกใช้ หลายรุ่นหลายแบบ หลายกำลังขับ จำเป็นต้องใช้อินเวอเตอร์ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นกระแสสลับก่อน ซึ่งข้อจำกัดของอินเวอเตอร์โดยทั่วไป คือ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน และบางครั้งจำเป็นต้องใช้จำนวนแผงโซล่ามากเกินความจำเป็น และทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัด Solar Pump Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเข้มแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) มีขนาดกำลัง 0.5 – 3 แรงม้า โดยใช้แผงโซล่าเซลล์เริ่มต้นเพียงจำนวน 2 แผง และเพิ่มขึ้นไปจนถึง10 แผงตามกำลังขับ ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงาน เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง พร้อมทั้งระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า การกันฝุ่นกันน้ำตามมาตรฐาน IP55 (ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว โดยต้นแบบเป็นที่รู้จักดีในชื่อ Sunflow)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (ปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากแผงโซล่าเซลล์)

Energy Optimization มีวงจรปรับเร่งแรงดัน (Boost) ร่วมกับอัลกอริทึ่มการหาจุดที่มีพลังงานสูงสุด (Advanced MPPT) จึงทำให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดในทุกความเข้มแสง
PV-Panel flexible รองรับจำนวนแผงโซล่าได้ตั้งแต่ 2-10 แผง* (ขึ้นกับขนาดมอเตอร์ปั๊มน้ำ) โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดอินเวอเตอร์
Multi-phase drive ครอบคลุมการใช้งานกับมอเตอร์ 1-2-3 เฟส
Variable AC Pump ขับอินดักชั่นมอเตอร์แบบ PSC 220VAC ขนาดกำลัง 0.5-3 แรงม้า ที่มีให้เลือกใช้งานในท้องตลาดได้หลายรุ่น/ขนาด/กำลังขับ และยังสามารถขับมอเตอร์ 3 เฟส 220V ได้อีกด้วย สามารถใช้กับปั้มบาดาล หอยโข่ง ปั้มจุ่ม และท่อพญานาค
No Battery cost ไม่มีแบตเตอรี่ในระบบ จึงไม่เสียค่าบำรุงรักษาแบตเตอรี่
No Engine/Fuel cost ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ จึงไม่เสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
Surge Protection ออกแบบตามมาตรฐานป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า IEC-61000-4-5
Ingress Protection ผ่านมาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP-55
Run Dry Protection ปรับตั้งกระแสต่ำสุดเพื่อป้องกันมอเตอร์และปั้มน้ำเสียหายขณะไมมีน้ำ
Auto Voltage Detection ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าแรงดันหรือจำนวนแผง เครื่องทำงานโดยอัตโนมัติ
*Vmp 35.1V Power max=285W หรือดีกว่า
SUNFLOW
คุณสมบัติทางเทคนิค

Input Voltage 60-440Vdc
Input Current 0-8Adc
Max Frequency output 65Hz
Max Motor Current 12A
Operating Temp Range 5-40 Degree Celsius
Over Voltage Shutdown 450Vdc
Under Voltage Shutdown 60Vdc
Rated Motor
*** 3 phase motor 220V 50-60Hz 3phase 0.5-3Hp
*** Single phase PSC 220V 50-60Hz 0.5-2.5Hp
*** 2 phase or PSC removed capacitor run 220V 50-60Hz 0.5-3Hp
SUNFLOW
การใช้งานจริงในภาคการเกษตร

โครงการชาวนาอัจฉริยะ1 ไร่ 1 แสน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยSUNFLOW
แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing) เพื่อการผลิตต่อเชิงพาณิชย์

ทีมวิจัยและพัฒนา

SUNFLOW
ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IPP) หน่วยวิจัยนวัตกรรมและวิศวกรรม (IENRU)

หัวหน้าโครงการ : นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ความสนใจ Mechatronic embedded system, Power Electronics, Inverter, Motor Driver, Energy Management System, Electric Vehicle(EV), R-HVAC, Solar Energy, Energy Consumption Improvement, RF Subsystem design, Sensor Systems, Internal Combustion Engine Control, Antenna Design

สนใจผลิตภัณฑ์/ผลงาน

Leonics
ติดต่อ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
http://www.leonics.co.th
ข้อมูลอ้างอิง

http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/jan2558-3.pdf
http://www.eppo.go.th/doc/doc-AlterFuel.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=xvR9eqMqOcg

ที่มา : https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/sunflow.html

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/8/2560]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 22/8/2560]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.158.194.80
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates