เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy  อ่าน :   271 
ชื่อเจ้าของ :  nectec   อีเมล์ :   business[a
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.5/5 stars (22 votes cast)

คำอธิบาย :
BUBBLE FiT คือ ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า ระบบ "Oxy"


Oxy เป็นระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฝ้าระวังออกซิเจนละลายและควบคุมเครื่องเติมอากาศ สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ทำงานโดยตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย และเปิด ปิดเครื่องเติมอากาศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

คุณสมบัติ

เป็นระบบแบบแยกส่วนซึ่งประกอบด้วย กล่องควบคุมหลักประจำบ่อ และ กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ ทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย
กล่องควบคุมหลัก ทำหน้าที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดค่าในบ่อและกำหนดการทำงานกล่องควบคุมเครื่องตีน้ำพร้อมทั้งบันทึก ส่งค่าการทำงานเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติ
กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ ทำหน้าที่เปิดปิดเครื่องตีน้ำ และตรวจสอบการทำงานของเครื่องตีน้ำ
ในแต่ละบ่อจะมีกล่องควบคุมหลัก 1 กล่องสามารถควบคุมเครื่องตีน้ำได้สูงสุด 32 เครื่องและมีกล่องควบคุมเครื่องตีน้ำตามจำนวนที่ต้องการใช้ในการควบคุมเครื่องตีน้ำ โดยแต่ละกล่องควบคุมเครื่องตีน้ำได้สูงสุด 4 ตัว
จุดเด่นของเทคโนโลยี

วัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ชั่วโมงป้องกันความเสี่ยงจากออกซิเจนต่ำจากเหตุไม่คาดคิดเช่น ไฟฟ้าผิดปกติ เครื่องตีน้ำทำงานผิดปกติ แพลงก์ตอนบูม ฯ
เปิดปิดเครื่องตีน้ำตามค่าออกซิเจนละลาย ลดจำนวนเครื่องตีน้ำที่เปิดเมื่อออกซิเจนเพียงพอ ช่วยประหยัดพลังงาน
เปิดเครื่องตีน้ำทดแทนเมื่อมีเครื่องตีน้ำหยุดการทำงานจากเหตุฉุกเฉินเช่น กระแสไฟเกิน
สามารถกำหนดรูปแบบพิเศษในการเปิดปิดเครื่องตีน้ำได้เช่น การรวมตะกอน การควบคุมการหมุนเวียนของน้ำ
บันทึกข้อมูลการตรวจวัดและการทำงานสำหรับใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการเลี้ยง
เลือกเปิดเครื่องตีน้ำใก้มีชั่วโมงการทำงานสมดุลกัน ยืดอายุเครื่องตีน้ำและลดภาระการซ่อมบำรุงในรอบการเลี้ยง
แจ้งเตือนข้อความสั่น และ ไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เครื่องตีน้ำหยุดทำงานจากกระแสไฟเกินหรือค่าออกซิเจนละลายต่ำ

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
เกษตรกร
ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
email: business[at]nectec.or.th

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/8/2560]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.158.194.80
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates