เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง   อ่าน :   495 
ชื่อเจ้าของ :  nectec   อีเมล์ :   business[a
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (83 votes cast)

คำอธิบาย :
AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ Greenhouse สำหรับเพาะปลูก และ AquaLife สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Greenhouse

ระบบตรวจวัด อุณหภูมิความชื้นอากาศ ความเข้มแสงและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับใช้ในโรงเรือน

คุณสมบัติ

สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิดเช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสงฯ
สามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ (Scalable)
บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
AquaLife

ระบบตรวจวัดสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในธรรมชาติ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติ

สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิดเช่น DO EC pH อุณหภูมิฯ
สามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ (Scalable)
บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยง
SMS แจ้งเตือนเมื่อค่าเซ็นเซอร์สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

เกษตรกร
ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม
วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
email: business[at]nectec.or.th

ที่มา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/ambientsense.html

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/8/2560]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 100.24.209.47
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates