เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น  อ่าน :   383 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา   อีเมล์ :   a_asset@rm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ งานคลินิกเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม ชั้น3 เลขที่128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-921444 ต่อ 1236, 1940
เว็ปไซต์  http://clinictech.rmutl.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :
เดิมการผลิตน้ำสับปะรดในรูปของน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นการสกัดกลิ่นรสจากน้ำสับปะรดสด หรือใช้น้ำสับปะรดกระป๋อง
เป็นวัตถุดิบหลัก ก่อนนำมาทำให้เข้มข้น มีการใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์และเติมกรดทำให้เข้มข้น เป็นน้ำเชื่อม
สับปะรดเข้มข้น ดังนั้น ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารที่มุ่งเน้นรสธรรมชาติ ปราศจากสารสังเคราห์
ในกลุ่มของเครื่องดื่มในลักษณะของน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้นได้เช่นเดียวกัน
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น ที่มีส่วนผสมของสับปะรดและกรรมวิธีการผลิต
ที่ทำให้ได้น้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้นรสธรรมชาติที่สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 4 สัปดาห์โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ และจุลชีววิทยา
จุดเด่นของเทคโนโลยี
น้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด ทั้งในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ขนมไทย
หวาน และอื่นๆ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม www.thailandtechshow.com

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [8/5/2560]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.158.194.80
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates