เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกลั่นนํ้าส้มควันไม้ประสิทธิภาพสูง ระดับชุมชน  อ่าน :   325 
ชื่อเจ้าของ :  สวทช.ภาคเหนือ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (28 votes cast)

คำอธิบาย :
ํ้น้ำส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นสารไล่แมลงในแปลงพืชผักสวนครัว ใช้ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสําอาง ยาสระผม เป็นต้น
ปกติการนํานํ้าส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์จะต้องปล่อยนํ้าส้มควันไม้ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 60-90 วัน การย่นระยะเวลาในการรอ
ให้นํ้าส้มควันไม้ตกตะกอนทําได้โดยการกลัน ซึ่งเครื่องกลันน้ำส้มควันไม้ที่พัฒนาขึ้นนี้ ออกแบบให้ใช้งานง่าย มีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษา เหมาะสมในการใช้คู่กับเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านที่มีใช้งานแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม. สูง 57 ซม. รองรับการกลันน้ำส้มควันไม้ได้ครั้งละ 10 ลิตร

ที่มา http://website.nnr.nstda.or.th/website/knowledge/technology-listเพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [25/2/2560]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 25/2/2560]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.90.237.148
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates