เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศในเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกําลังไฟฟ้า   อ่าน :   296 
ชื่อเจ้าของ :  สวทช.ภาคเหนือ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (22 votes cast)

คำอธิบาย :
ปกติค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตจะอ้างอิงอุณหภูมิทํางานที่ 25 องศาเซลเซียส แต่ในการใช้งานประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงเมื่ออุณหภูมิทํางานสูงขึ้น โดยจะลดลงประมาณ 0.4% สําหรับทุก 1 องศาเซลเซียสที่สูงขึ้น ดังนั้น ที่อุณหภูมิทํางานจริงประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์จะลดลงประมาณ 10-15%

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ โดยออกแบบ ติดตั้งและศึกษาระบบระบายความร้อนด้วยอากาศให้แก่โมดูลฯ ในรูปแบบของการติดตั้งช่ องระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศมาระบายความร้อนใต้โมดูล ซึ่งพบว่า อุณหภูมิโมดูลสามารถลดลงจาก 60.8 องศาเซลเซียส เหลือ 51.2 องศาเซลเซียส และเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดจาก 183.4 W เป็น 204.4 W

ที่มา http://website.nnr.nstda.or.th/website/knowledge/technology-listเพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [25/2/2560]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 25/2/2560]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.90.237.148
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates