เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องต้นแบบเพื่อจัดชั้นคุณภาพมาตรฐานเส้นไหมไทย  อ่าน :   350 
ชื่อเจ้าของ :  เนคเทค/สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.6/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.6/5 stars (58 votes cast)

คำอธิบาย :
"ไหมไทย" จะยืนหยัดอย่างสง่างามในเวทีโลกได้นั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับกรมหม่อนไหม พัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อจัดชั้นคุณภาพมาตรฐานเส้นไหมไทย ที่ตรวจสอบได้แม่นยำ สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสร้างโปรแกรม "Mobile Thai Silk" เครื่องมือลงทะเบียนเกษตรกรผ่านแท็บเล็ต และตลาดออนไลน์ ที่ช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการซื้อขายไหมได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ ยังส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสร้างผลิตภัณฑ์จากไหม เช่น ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ และเครื่องสำอางจากรังไหมเหลือทิ้ง เป็นต้นHomepage: http://nstdachannel.tv/

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [14/12/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.158.194.80
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates