เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ENZease (เอนอีส)  อ่าน :   343 
ชื่อเจ้าของ :  ไบโอเทค/สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (43 votes cast)

คำอธิบาย :
เทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีจำนวนมากในการผลิต ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อคนทำงานและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้พยายามวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี เช่น ENZease (เอนอีส) เอนไซม์ที่ใช้ลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว

การพัฒนา ผงสีธรรมชาติในรูปแบบสารละลายเข้มข้นและแบบผง ที่เหมาะสำหรับงานย้อมและพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยไขปริศนา “การย้อมครามสีธรรมชาติ” ที่เคยเชื่อว่าย้อมติดสีได้เพราะภูตผีวิญญาณด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฟื้นครามให้เป็นราชาแห่งสีย้อมให้กับผ้าไทยสืบไป


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [14/12/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.158.194.80
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates