เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    สารละลายมาตรฐานน้ำตาลซูโครส  อ่าน :   343 
ชื่อเจ้าของ :  มว.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2577-5100, 0-2248-2181
เว็ปไซต์  http://www.nimt.or.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (31 votes cast)

คำอธิบาย :
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเกี่ยวข้องกับชีวิตของเกษตรกร และสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่าหมื่นล้านบาท การซื้อขายอ้อยหน้าโรงงาน จะกำหนดราคาตามค่าปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อย ซึ่งค่าความหวานถือเป็นตัวแปรหนึ่งในการเพิ่มลดราคาอ้อย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจึงผลิตสารละลายมาตรฐานน้ำตาลซูโครส เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าและยืดระยะเวลาการใช้งาน สร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล และโรงงานน้ำตาลสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [17/11/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 17/11/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.158.194.80
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates