เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์  อ่าน :   497 
ชื่อเจ้าของ :  ไบโอเทค/สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (86 votes cast)

คำอธิบาย :
ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน
ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อแสง เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าว IR57514 มีคุณสมบัติทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน กับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนทนน้ำท่วมและคุณภาพการหุงต้มในการคัดเลือก ข้าวหอมชลสิทธิ์มีกลิ่นหอม ทนน้ำท่วมฉบับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต ทนอยู่ในน้ำได้นาน 2 – 3 สัปดาห์ ไม่ไวต่อช่วงแสงทำให้ปลูกได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ได้ถูกแจกจ่ายไปยังเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร พระนครศรีอยุธยา ชัยนาถ และอ่างทอง ไบโอเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสร้างอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกร และมีเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อปลูกขยายในฤดูต่อไป

สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจจากข้าวหอมชลสิทธิ์ โดยจัดทำข้าวสารหอมชลสิทธิ์บรรจุถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน” ที่มีวางจำหน่ายใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [17/11/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 35.175.120.59
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates