เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสังเคราะห์วัตถุดิบเพิ่มสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของเคลือบเซรามิก  อ่าน :   497 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักเทคโนโลยีชุมชน/วศ.   อีเมล์ :   ssansanee@
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.4/5 stars (76 votes cast)

คำอธิบาย :
เคลือบเซรามิกที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมีสมบัติเด่นในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบนผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์หรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โดยสมบัติเคลือบเซรามิกดังกล่าวนี้เป็นผลงานนวัตกรรมซึ่งแตกต่างจากแนวทางการผลิตเคลือบที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอื่นๆที่มักใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก การเพิ่มสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเคลือบเซรามิกของผลงานวิจัยนี้ได้จากการเติมวัตถุดิบที่ประกอบด้วยเงิน(Ag particles) การสังเคราะห์วัตถุดิบดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก เติมสารเพื่อขยายชั้นในโครงสร้างผลึกที่เป็นโครงสร้างหลัก (house) ออกจากกัน ทำให้มีขนาดกว้างขึ้นสามารถรองรับโมเลกุลของเงิน หลังจากนั้นจึงแทรกโมเลกุลของเงินลงระหว่างชั้นในโครงสร้าง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ ทำให้โมเลกุลของเงินซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียถูกกักไว้ไม่ถูกกำจัดออกไปในขั้นตอนการเผาเซรามิกเพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/11/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 100.24.209.47
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates