เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนากรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพดินเค็มด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์  อ่าน :   497 
ชื่อเจ้าของ :  ไบโอเทค/สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (87 votes cast)

คำอธิบาย :
กระบวนการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นวิธีการปรับปรุงพันธ์ุที่ทำให้พืชมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วของยินส์บนโครโมโซม ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้รังสีแกมมา การใช้สารเคมี เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์รูปภาพด้านล่าง

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [9/10/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 100.24.209.47
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates