เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องมือตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน  อ่าน :   491 
ชื่อเจ้าของ :  เนคเทคและไบโอเทค   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (88 votes cast)

คำอธิบาย :
AflaSense เป็นเครื่องมือใช้สำหรับตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว มีขนาดเล็กพกพาสะดวก และมีต้นทุนการผลิตต่ำ โดยเครื่องนี้เป็นการนำเอาเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมีมาใช้ในการตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินเป็นครั้งแรก กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกิริยาดังกล่าวจะถูกคำนวณเป็นความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซิน และแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้งานร่วมกับขั้วไฟฟ้ากราฟีน (Graphene-Base Strip) แบบใช้แล้วทิ้งที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง

ซึ่งเทคโนโลยีพื้นฐานของเครื่องตรวจวัดนี้ สามารถนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายในอนาคต เช่น การตรวจวัดเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร รวมไปถึงสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมไทย

AflaSense เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยเนคเทค และ ไบโอเทค

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 35.175.120.59
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ประเภทเทคโนโลยี *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates