เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยคุณภาพสูง  อ่าน :   4,127 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    อีเมล์ :   tistr@tist
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (332 votes cast)

คำอธิบาย :
ครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในระดับชุมชน มีกำลังการผลิต ๒-๓ ตันต่อวัน ระบบทำงานด้วยเครื่องยนต์ ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ แรงม้า มีคันบังคับเครื่องเร่งหรือลดความเร็วรอบในการอัดปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นที่ผ่านเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยนี้จะมีประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซับ ธาตุอาหารของพืช ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน สะดวกต่อการใช้งานและยืดอายุการเก็บ รักษาไว้ได้นานขึ้น นับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัว

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 24/4/2555]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates