เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุง  อ่าน :   4,769 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    อีเมล์ :   tistr@tist
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (276 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องบรรจุและผนึกน้ำมะนาวพร้องปรุง กระบวนการทำงานของเครื่องเป็นแบบอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่การลำเลียงถ้วยพลาสติกเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับเติมน้ำมะนาวและเมื่อทำงานการเติมน้ำมะนาวเสร็จแล้ว เครื่องจะทำการปิดผนึกพร้อมนำถ้วยพลาสติกออกจากกระบวนการ การทำงานของเครื่องทั้งหมดควบคุมด้วย PLC ซึ่งสามารถปรับค่าต่างๆ ได้ง่าย มีความสะดวกกับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จที่มีคุณภาพสม่าเสมอ

ตัวเครื่องสามารถขึ้นรูปถ้วยพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ 60 ถ้วย แต่ละถ้วยจุได้ 9 มิลิลิตร นอกจากนี้ ผิวสามารถเติมน้ำมะนาวปิดผนึกและนำถ้วยอก ตลดทั้งสายการผลิตเป็นกระบวนการอัติโนมัติควบคุมด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) โดยใช้พลาสติกที่สามารถทนต่อความเป็นกรด-ด่างของน้ำมะนาว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม โดยการปรับให้มีหัวฉีดน้ำมะนาวและหัวปิดผนึกให้มากขึ้น เช่น อย่างละ 10 หัวขึ้นไปก็จะสามารถผลิตได้มากขึ้น

ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 29/6/2554]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates