เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผ้าย้อมมูลควาย  อ่าน :   4,524 
ชื่อเจ้าของ :  นางสายสุณี ไชยหงษา ประธานกลุ่ม   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 042-772393
เว็ปไซต์  http://clinictech.skc.rmuti.ac.th
  • Currently 2.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.5/5 stars (249 votes cast)

คำอธิบาย :
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมมูลควาย บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป้นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ภายใต้ชื่อ "หมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน "จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจากการย้อมสีธรรมชาตฺิ ที่มาจากมูลควาย ดิน ซึ่งถือเป้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น และได้นำความรู้ทางด้าน วทน. ไปพัฒนาสินค้า จนมาเป้นแบรนด์ดัง "ก้อฝ้าย Kofay"

ผลิตภัณฑ์
1. ตู๊กตาน้องควาย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ สามารถกางออกมาเป้นที่นั่ง หรือที่นอนได้
2. ผ้าคลุมไหล่
3. กระเป๋าสุดเก๋
4. หมอน
5. ผ้ารองประธานกลุ่ม : นางสายสุณี ไชยหงษา หมายเลขสมาชิก อสวท.6128
สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่

หรือเข้าไปดูได้ที่เฟสบุ๊ก ผ้าย้อมมูลควายบ้านนาเชือก-สกลนคร

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [6/3/2557]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 7/3/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates