เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    องค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสูตร วว.  อ่าน :   1,597 
ชื่อเจ้าของ :  วว.   อีเมล์ :   Ratana_k@t
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (213 votes cast)

คำอธิบาย :
องค์ความรู้เรืองการผลิตปุ๋ยให้ได้คุณภาพ ตามแนวทางของ วว. หน่วยงานในสังกัด ก.วิทย์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี จากหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ย ไปสู่หมู่บ้านลูกข่ายปุ๋ย และยังเสริมด้วยองค์ความรู้อื่น ๆ ที่จะทำให้การจัดการโรงปุ๋ยให้เข้มแข็ง เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ การแบ่งปันผลประโยชน์ ความเป้นผู้นำ การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย

นอกจากนี้ทางกลุ่มที่เป้นแม่ข่ายปุ๋ย ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่ม เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ การผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/12/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 20/12/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates