เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์กาบกล้วย  อ่าน :   2,730 
ชื่อเจ้าของ :  ดรุณี แวยามา ประธานกลุ่ม   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 073-331853
เว็ปไซต์  http://www.technictani.ac.th
 • Currently 2.6/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.6/5 stars (249 votes cast)

คำอธิบาย :
กาบกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ภายใต้ชื่อ หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย กลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบอาชีพของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่ต้องการใช้เวลาว่างในการใช้ประโยชน์ ความสามัคคีภายในชุมชนที่จะนาสมาชิกในกลุ่มรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มได้พยายามพัฒนาสินค้าของตนเอง โดยนำความรู้ด้าน วทน. มาช่วยในการผลิต เช่น การย้อมสีธรรมชาติ การอบแห้ง การป้องกันเชื้อรา

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีหลากหลาย เช่น
1. สมุุดโน๊ต
2. กล่องใส่บรรจุภัณฑ์
3. โคมไฟ

ปัจจุบันงานของกลุ่มสามารถทำส่งไปขายยังร้านภูฟ้า ทำเป็นขอชำร่วยขายมาเลเซีย

สนใจสั่งซื้อได้ที่
ดรุณี แวยามา ประธานกลุ่ม โทร. 080-7060707
สถานที่ติดต่อ 10/1 ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง จังหวัด.ปัตตานี

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [8/11/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 6/3/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.206.48.142
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ประเภทเทคโนโลยี *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates