เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การประยุกต์ลวดลายและการปักผ้าด้วยมือโบราณล้านนา  อ่าน :   1,057 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์   อีเมล์ :   Kumim2@hot
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ งานคลินิกเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม ชั้น3 เลขที่128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-921444 ต่อ 1236, 1940
เว็ปไซต์  http://clinictech.rmutl.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (138 votes cast)

คำอธิบาย :
ผู้วิจัยได้ดำเนินโครงการประยุกต์ลวดลายและการปักผ้าด้วยมือโบราณล้านนาสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักโบราณล้านนาสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยองค์ความรู้จาก ผลการวิจัยอันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ โดยใช้ กระบวนการทางการศึกษาวัฒนธรรม Cultural Study ของพื้นถิ่นและความต้องการของผู้ประกอบการ การกลั่นกรอง วิเคราะห์ลวดลาย รูปแบบและเทคนิคความสามารถในการผลิตของชุมชน รวมทั้งเลือกใช้ เทคโนโลยีที่และองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดในเรื่องความรู้เกี่ยวกับผ้าปักและวัฒนธรรมของผ้าปักล้านนาในภาคเหนือ กระบวนการประยุกต์ลวดลายผ้าปักล้านนาแบบสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าตกแต่งบ้าน Decorative Items พัฒนาสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น Fashion Items การใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ลวดลาย ผ้าปักล้านนาสร้างสรรค์ กระบวนการการผลิตรูปแบบ เทคนิคและตกแต่งด้วยวัสดุ การปักผ้าโบราณ การตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าปักโบราณ ให้รับองค์ความรู้ในการบริการด้านวิชาการให้เหมาะสมมากที่สุด


ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่
นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ อาจารย์ระดับ 7
โทร. 053-414250 ต่อ 2750
Kumim2@hotmail.com

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายฮาคีมี คีรี [28/10/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.80.123.20
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates