เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วย  อ่าน :   7,819 
ชื่อเจ้าของ :  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   อีเมล์ :   anchalee_g
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-466666 ต่อ 1047
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (253 votes cast)

คำอธิบาย :
การจัดการกับเทคโนโลยี
1. นำเปลือกกล้วยและเศษกะลามะพร้าวมาเผาให้ เป็นถ่าน โดยเตาเผา ถ่าน 200 ลิตร
2. บดถ่านที่ได้จากการเผา
3. ผสมถ่านกับแป้งมัน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน แป้งมัน ร้อยละ 7 ของน้ำหนักถ่าน
4. แล้วค่อยๆเติมน้ำผสมเข้าให้ทั่ว(ทดสอบปริมาณน้ำโดยการนำถ่านมากำในมือแล้วจับตัวกันเป็นก้อนได้)
5. นำถ่านที่ผสมได้ไปใส่ในเครื่องอัดรีด เพื่อผลิต เป็นถ่านอัดแท่ง จากนั้นตัดขนาดถ่านความยาวตามต้องการ
6. นำถ่านที่อัดแท่งที่ผลิตได้ไปตากแดด หรืออบ ในตู้อบ

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates