เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องตัดกล้วยเส้น  อ่าน :   2,351 
ชื่อเจ้าของ :  รัฐพล ยันตระ คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (195 votes cast)

คำอธิบาย :
หลักการทำงานของเครื่องตัดกล้วยเส้น เพื่อลดเวลาในการผลิตกล้วยเส้น
ลดการใช้ปริมาณแรงงานคนในขั้นตอนการตัดซอยกล้วยให้เป็นเส้น โดย
คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค โดยมี
หลักการทำงานคือ ใช้กำลังขับจากมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า ความเร็ว
1450 รอบต่อนาที ส่งกำลังไปยังชุดเกียร์ทด ซึ่งต่ออยู่กับเพลาโดย
หมุนชุดจานตัดที่วางอยู่บนเพลาประมาณ 70 รอบต่อนาที ในการออกแบบ
ให้ชุดจานหมุนใบมีดตัดอยู่ในลักษณะตั้งฉาก ส่วนลักษณะใบมีดที่ตัดใน
ลักษณะหมุน โดยได้แยกใบมีดที่ใช้ในการตัดแบ่งเป็นสองชุดคือมีดชุดแรก
จะทำการตัดกล้วยให้เป็นเส้นโดยชุดใบมีดจะวางอยู่ในแนวตั้ง ส่วนมีด
ชุดที่สองจะมีลักษณะการตัดในแนวนอนซึ่งจะทำให้กล้วยออกมาเป็นเส้น
ในส่วนของฝาปิดจะมีช่องป้อนกล้วยอยู่สองช่อง ซึ่งสามารถป้อนกล้วยได้มาก
ถึง 16 ลูกต่อครั้ง ฯลฯ

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.80.123.20
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates