เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพาะเห็ดโอ่งแบบอัตโนมัติ  อ่าน :   3,115 
ชื่อเจ้าของ :  อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ   อีเมล์ :   pitak_st@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (231 votes cast)

คำอธิบาย :
ระบบการปลูกเห็ดในโอ่งแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยผู้ปลูกที่ไม่มีเวลาดูแลจนเป็นเหตุให้เห็ดไม่สามารถเจริญตามระยะเวลาที่กำหนด ในเขตภาคใต้บริเวณจังหวดสงขลาอากาศจะร้อนแห้ง จึงทำให้การปลูกเห็ดไม่ได้ผล จากเดิมที่เห็ด 1 ถุงสามารถออกเห็ดได้ประมาณ 4-8 ขีด (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตถุงเห็ด) ก็ออกน้อยไม่ถึง 3 ขีด ยิ่งถ้าผู้ดูแลไม่สามารถระบายความร้อนให้เห็ดและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เห็ดจะโต้ผิดรูป โดยโค่นเห็ดใหญ่ ดอกเห็ดจะเล็กซึ่งจะขายไม่ได้ราคา และยังเป็นเหตุทำให้สารอาหารในถุงเห็ดหมดเร็วได้ปริมาณเห็ดน้อยต่อถุงปลูกเห็ด

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโดยปลูกเห็ดในโอ่งแทนโรงเรือนที่นิยมและมีการสอนปลูกโดยทั่วไปในแหล่งข่าวสารงานเกษตรต่างๆ โดยใช้กระสอบคลุมปากโอ่งและทำการรดน้ำเป็นเวลา ผลการปลูกพบว่าเห็ดมีอัตราการเกิดต่ำ สาเหตุเพราะความร้อนที่สะสมต่อวัน ซึ่งผู้ปลูกเห็ดไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันตลอด เวลาตลอดช่วงระยะเวลาปลูก เมื่อใช้ระบบควบคุมผลปรากฏเห็ดเจริญเติมโตได้ดี มีอัตราการเจริญเติมโตได้ส่วนที่ถูกต้องตามทฤษฎี

ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [14/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.80.123.20
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates