เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ข้าวกล้องเพาะงอก (ข้าวกล้องหอมมันปูปลอดสาร)  อ่าน :   1,053 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป   อีเมล์ :   wnamthip@y
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 0-2333-3917,3918
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.most.go.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (178 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นข้าวกล้องหอมมันปูที่ได้จากการเพาะปลูกข้าวจากหมู่ 2 บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกด้วยการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ลักษณะของข้าวจะมีเมล็ดออกสีแดงซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ มาผ่านกระบวนการผลิตแบบเพาะให้งอก (ทำให้มีสารกาบาเพิ่มขึ้น) และนำไปอบแห้ง และบรรจุภายใต้ชื่อ “ทิพย์เกสร”เพิ่มโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่ [8/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.พรชนก ต้นประดู่[ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates