เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ   ยอดผู้เข้าชม ครั้ง
1. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด
การผลิตสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 1 (สับปะรดฉีกต... X
2. เครื่องตัดใบสับปะรด
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรใช้สำ... X
3. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอ... X
4. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หล... X
5. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก
WATER FiT คือ ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก แบ่งเป็น... X
6. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง
Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการ... X
7. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy
BUBBLE FiT คือ ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อ... X
8. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก
WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก... X
9. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง
AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการป... X
10. เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
การลดความชื้นด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดนั้น เป็นเทคโ... X
11. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหาร ชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง
ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ใยอาห... X
12. กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
เดิมการผลิตน้ำสับปะรดในรูปของน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นก... X
13. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า
วิธีฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า
ปัญหาแบตเตอรี่ชาร์ทไฟไ... X
14. เครื่องกลั่นนํ้าส้มควันไม้ประสิทธิภาพสูง ระดับชุมชน
ํ้น้ำส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการ... X
17. อาหารผสมครบส่วนจาก เปลือกข้าวโพด สําหรับโคเนื้อ
การนําเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษ... X
18. การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากขยะ
กระบวนการกําจัดขยะอินทรีย์ปริมาณมากจากภาคอุตสาหกรร... X
19. ซังข้าวโพด ปรับสภาพ สําหรับเป็นอาหารเสริมในไก่พื้นเมือง
ซังข้าวโพด เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งมี... X
20. เชื้อจุลินทรีย์เร่งการสลายเศษวัสดุ TP1
คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์
1. เชื้อจุลินทรีย์... X

แนะนำเทคโนโลยี
ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates