เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ   ยอดผู้เข้าชม ครั้ง
1. โรงเรือนอัตโนมัติและวัสดุชีวภาพสำหรับปลูกพืชแนวตั้งในอาคารสูง
เทคโนโลยีโรงเรือนอัตโนมัติและวัสดุชีวภาพสำหรับปลูก... X
2. แป้งมันม่วงญี่ปุ่น (โอกินาว่า)
แป้งมันม่วงผง เหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหารจากมันม่วง ผ... X
3. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ด้วยระบบ co-current
เทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอย เป็นการทำแห้งชนิดหนึ่ง... X
4. เครื่องบดสมุนไพรให้เป็นผง (Cross-Beater Mill)
เป็นเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือในการบดสมุนไพรชนิดต่า... X
5. เครื่องแยกแป้งแบบ FILLTER PRESS
เครื่องแยกแป้งแบบ fillter press เป็นเครื่องสำหรับแ... X
6. สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในฟาร์มโคนม เพื่อน้... X
8. เครื่องผ่าปลากระตักสมรรถณะสูง
คุณสมบัติ
1. สามารถผ่าปลากระตักและแยกใส้ปลาX
9. เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม
คุณสมบัติ
1. สามารถผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม ได้อ... X
10. ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ
คุณสมบัติ
1. สามารถวางก้อนเห็ดได้ 120 ก้อน
... X
11. แป้งกล้วย Banana Flour
แป้งกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้... X
12. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด
การผลิตสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 1 (สับปะรดฉีกต... X
13. เครื่องตัดใบสับปะรด
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรใช้สำ... X
14. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอ... X
15. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หล... X
16. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก
WATER FiT คือ ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก แบ่งเป็น... X
17. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง
Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการ... X
18. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy
BUBBLE FiT คือ ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อ... X
19. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก
WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก... X
20. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง
AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการป... X

แนะนำเทคโนโลยี
ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates