เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ   ยอดผู้เข้าชม ครั้ง
1. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หล... X
2. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก
WATER FiT คือ ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก แบ่งเป็น... X
3. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง
Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการ... X
4. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy
BUBBLE FiT คือ ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อ... X
5. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก
WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก... X
6. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง
AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการป... X
7. เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
การลดความชื้นด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดนั้น เป็นเทคโ... X
8. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหาร ชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง
ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ใยอาห... X
9. กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
เดิมการผลิตน้ำสับปะรดในรูปของน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นก... X
10. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า
วิธีฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า
ปัญหาแบตเตอรี่ชาร์ทไฟไ... X
11. เครื่องกลั่นนํ้าส้มควันไม้ประสิทธิภาพสูง ระดับชุมชน
ํ้น้ำส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการ... X
14. อาหารผสมครบส่วนจาก เปลือกข้าวโพด สําหรับโคเนื้อ
การนําเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษ... X
15. การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากขยะ
กระบวนการกําจัดขยะอินทรีย์ปริมาณมากจากภาคอุตสาหกรร... X
16. ซังข้าวโพด ปรับสภาพ สําหรับเป็นอาหารเสริมในไก่พื้นเมือง
ซังข้าวโพด เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งมี... X
17. เชื้อจุลินทรีย์เร่งการสลายเศษวัสดุ TP1
คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์
1. เชื้อจุลินทรีย์... X
18. เตาเผาถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
โครงการวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงพัฒนาเตาเผาถ่านชีวภา... X
19. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ
โดยการนำน้ำนมแพะ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไอศครีมนมแพะ... X
20. เครื่องสาวไหม 6 หัวสาว
เครื่องสาวไหม 6 หัวสาว เพื่อการคุณภาพเส้นไหมที่ได้... X

แนะนำเทคโนโลยี
ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates