เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ   ยอดผู้เข้าชม ครั้ง
1. สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในฟาร์มโคนม เพื่อน้... X
3. เครื่องผ่าปลากระตักสมรรถณะสูง
คุณสมบัติ
1. สามารถผ่าปลากระตักและแยกใส้ปลาX
4. เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม
คุณสมบัติ
1. สามารถผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม ได้อ... X
5. ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ
คุณสมบัติ
1. สามารถวางก้อนเห็ดได้ 120 ก้อน
... X
6. แป้งกล้วย Banana Flour
แป้งกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้... X
7. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด
การผลิตสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 1 (สับปะรดฉีกต... X
8. เครื่องตัดใบสับปะรด
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรใช้สำ... X
9. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอ... X
10. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หล... X
11. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก
WATER FiT คือ ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก แบ่งเป็น... X
12. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง
Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการ... X
13. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy
BUBBLE FiT คือ ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อ... X
14. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก
WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก... X
15. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง
AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการป... X
16. เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
การลดความชื้นด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดนั้น เป็นเทคโ... X
17. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหาร ชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง
ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ใยอาห... X
18. กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
เดิมการผลิตน้ำสับปะรดในรูปของน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นก... X
19. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า
วิธีฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า
ปัญหาแบตเตอรี่ชาร์ทไฟไ... X
20. เครื่องกลั่นนํ้าส้มควันไม้ประสิทธิภาพสูง ระดับชุมชน
ํ้น้ำส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการ... X

ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates