เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
คำค้น

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

ไม่พบข้อมูลคำที่ท่านคน หรือ ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้น...X

โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

ไม่พบข้อมูลคำที่ท่านคน หรือ ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้น...X

โครงการที่ได้รับงบประมาณถ่ายทอดเทคโนโลยี

ไม่พบข้อมูลคำที่ท่านคน หรือ ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้น...X

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ไม่พบข้อมูลคำที่ท่านคน หรือ ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้น...X

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ไม่พบข้อมูลคำที่ท่านคน หรือ ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้น...X

    ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้นหา... X

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ

ยอดผู้เข้าชม ครั้ง

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดล่าสุด

1. หุ่นแฟชั่น และโมเดลของผังชุมชน อ่าน : 38
2. เครื่องบินบังคับ และของเล่นจากแผ่นไม้ อ่าน : 44
3. เตาชีวมวล อ่าน : 45
4. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเชือกกล้วย เช่น กระเป๋า ผลงานของคณะบริหารธุรกิจ อ่าน : 46
5. ขนมทองม้วนสด อ่าน : 50
6. เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดสำหรับถาดเพาะกล้าและเครื่องเพาะผักไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ อ่าน : 52
7. สับปะรดภูแล อ่าน : 68
8. สับปะรดผลสด GAP/สับปะรดกวนสีทอง/น้ำสับปะรดแท้ 100%/ชีสพายสับปะรด/สับปะรดอบแห้ง อ่าน : 71
9. การทำขนมเปี๊ยะปิ้งมันม่วง อ่าน : 76
10. ชุดผ้าทอชนเผ่าลาหู่ และผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ อ่าน : 77
11. ถั่วคั่ว ข้าวโพดคั่ว งาคาราเมล อ่าน : 78
12. พายสับปะรดห้วยมุ่น /น้ำสับปะรดห้วยมุ่น 100 เปอร์เซ็นต์/ซอสับปะรดห้วยมุ่น สูตรหวานและสูตรคาว อ่าน : 81
13. ชุดผ้าฝ้ายนาโน ชุดไทยลื้อนาโน ชุดที่รองจาน ที่รองแก้วนาโน อ่าน : 81
14. การผลิตเตาเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้ ใช้ในเกษตรกรรมและปศุสัตว์ อ่าน : 86
15. ชุดชาติพันธุ์ ชุดผ้าทอชนเผ่าจากเส้นใยธรรมชาติ อ่าน : 86
16. น้ำมันงาหีบเย็นต้นบุญ อ่าน : 86
17. สับปะรดทานสด/ผลิตภันฑ์ทาขนมปัง/สับปะรดกวน อ่าน : 89
18. ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ อ่าน : 91
19. ครีมบำรุงผิวสับปะรด/น้ำพริกสับปะรด/ลิปบาล์มสับปะรด/สบู่สับปะรด/สับปะรดแผ่น อ่าน : 91
20. การผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น(ไก่,หมู,โค กระบือ,แพะ,แกะ) อ่าน : 92

Template by OS Templates