ข้อมูล วทน. สำหรับภาการผลิตสินค้าชุมชน - OTOP 2.0
บริการในการพัฒนาด้าน OTOP/SMEs เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้คุณภาพ และ มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันของ วว.บริการในการพัฒนาด้าน OTOP/SMEs เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้คุณภาพ และ มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันของ วศ. มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้การทดสอบผลิตภัณฑ์ครบทั้ง 5 คลัสเตอร์

โครงการที่ได้รับงบประมาณถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาร้าก้อนเพื่อยกระดับสินค้า OTOP     
2. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม
3. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม
4. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม
5. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม     
6. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สำหรับ OTOP     
7. พัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าอบเพื่อยกระดับสินค้า OTOP     
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกระยาสารทเพื่อเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP     
9. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (กระยาสารท กลุ่มแม่บ้านชุมชน)     
10. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(นมแพะผู้พัน, ข้าวเกรียบรวมรส, ไส้อั่วสมุนไพร)      
11. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ชื่อผลิตภัณฑ์ ครูอ๊อด มะขามปรุงรส)     
12. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์น้ำหวานกล้วยเข้มข้น)      
13. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (น้ำพริกนรกปลาย่าง)     
14. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม      
15. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) สู่สากล (น้ำดอกกระเจี๊ยบเข้มข้น)     
16. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวเม่าหมี่)      
17. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ชื่อผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารรสผัดไทย)      
18. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (คุ๊กกี้ช้อคโกแลตชิพ)     
19. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โปรแกรมที่ 1     
20. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ไข่เค็มใบเตย)     
21. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพจากเห็ด(เห็ดสวรรค์))
22. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ กะละแมแม่บัวตอง)
23. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้วยอบเนย)      
24. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (มะขามจี๊ดจ๊าดอบเกลือ)     
25. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม(พิกุลทิพย์))
26. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เครื่องแกงกะทิ, กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด และขนมกาละแม)
27. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)สู่สากล (ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว, กุ้งเสียบสามรส)      
28. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล “การพัฒนามาตรฐานการผลิต เพิ่มอายุการเก็บรักษา และจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ” (น้ำพริกและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ)
29. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด)
     
30. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์กล้วยอบม้วน,ผลิตภัณฑ์มะดันอบแห้ง     
31. พัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (น้ำผึ้งคุณภาพอินทรีย์)
     
32. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ข้าวกล้องเพาะงอกสมุนไพร)
     
33. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล กล้วยอบอนามัย
     
34. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : ซุปข้าวฮางงอกสมุนไพรแบบผงสำเร็จรูป กลุ่มข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธิ์
35. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล :การพัฒนาเศษเหลือจากกระบวนการผลิตข้าวแต๋นเป็นข้าวแต๋นอบเนยผสมธัญพืช
     
36. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ แคบหมูน้อยน้องเบียร์)
     
37. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ข้าวหอมทอง ไวน์เม่าหลวง และน้ำหมากเม่า)
38. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (หมูทุบอบไฟธรรมชาติ)     
39. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : ผลิตภัณฑ์มะเม่าพร้อมดื่ม กลุ่ม หจก.หกพันนา
40. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์ 1. หมูฝอยกรอบ โกเนียร 2. กล้วยกวนกะทิสด 3. ขนมคุกกี้ 4. น้ำผึ้ง ธาราทิพย์ 5. ขนมจีนอบแห้ง
     
41. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพัทลุง
     
42. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
43. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง     
44. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
45. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
46. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
47. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึงตำบล หนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
49. การถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากมะขามป้อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ปีที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 (B)     
50. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
51. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
52. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
53. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก     
54. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยีศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่     
55. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
56. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
57. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี     
58. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
59. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
60. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
61. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
62. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง     
63. การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
64. การสำรวจความต้องการการสนับสนุนในโครงการ OTOP Upgrade ปี 2555     
65. การถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากมะขามป้อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP     
66. การพัฒนากระติบข้าวเก็บความร้อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน (OTOP) จังหวัดมหาสารคาม (NP)     
67. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
68. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ประเภทอาหาร(OTOP)
69. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม(OTOP)
70. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหาร(OTOP)
71. โคงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ประเภทอาหาร(OTOP)
72. โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร(OTOP)
73. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ประเภทอาหาร(OTOP)
74. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรองรับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(ประเภทอาหาร) (OTOP)
75. โครงการการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์เพื่อรองรับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหาร(OTOP)
76. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร(OTOP)
77. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายให้กับสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี
78. โครงการเติมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ทางด้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีมูลค่า
79. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จากข้าว ในกลุ่มร้อยแก่นสาร
80. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ปลาร้าผง).(โครงการเพิ่มเติม)
81. กลยุทธ์การตลาด ( Marketing )และการสร้างตราสินค้า ( Branding ) เพื่อก้าวสู่ Smart OTOP

82. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(Good Hygiene Practice:GHP) แก่กลุ่มวิสาหกิจ OTOP ในจังหวัดอุบลราชธานี
83. โครงการถ่ายทอดกรรมวิธีและการบรรจุภัณฑ์น้ำพริกกุ้งให้มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP (สมอ.)
84. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุราและสุราแช่พื้นบ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ขึ้นไปในการประกวดระดับภาค
85. GMP กับผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
86. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเตยหอมสินค้า OTOP เพื่อพัฒนาสู่ตลาดโลก
87. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)(การผลิตชาใบหม่อนการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์)

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ไม่พบข้อมูลคำที่ท่านคน หรือ ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้น...X

Template by OS Templates