1.เปิดป้ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จ.หนองบัวลำภู
2.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
3.การลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนนครพนม
4.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. พ.ศ.2561
5.ฟื้นวิถีข้าว สานเครือข่าย คนทุ่งกุลาฯ
6.คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต เสริมทางเลือก เพิ่มทางรอดชาวบ้าน ผลิต “ไอศกรีมนมแพะ” สานต่อประชารัฐภูเก็ต
7.Mindmap หมู่บ้าน มรภ.อุดรธานี
8.คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
9.ผลงานวิจัย หมู่บ้านวิทย์ ภูเก็ต นำเสนอภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"
10.เปิดหมู่บ้านวิทย์ฯ (วิถีแห่งอินทรีย์) แห่งที่ 2 ใน จ. ภูเก็ต มุ่งสู่การพัฒนา "รูปแบบเกษตรอินทรีย์ PGS ภูเก็ต"
11.13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
12.ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น สู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ : คลินิกวิทย์ฯ พัฒนา เกษตรอินทรีย์ PGS ภูเก็ต โมเดล ครั้งแรก ในจังหวัดภูเก็ต
13.มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.หมู่บ้านวิทย์ฯ ภูเก็ต เห็ดอินทรีย์ ออกรายการช่อง 5 โชว์ทุกกระบวนการผลิต
15.เปิดป้ายหมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง
16.“น้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ” ผลงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ จังหวัดภูเก็ต ติด Top 10 สุดยอด OTOP 2016
17.ตรวจราชการ ศวภ.2 และหมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก
18.การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
19.อบรม cmo 2559
20.เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้าน