ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

กระดาษ หัตกรรมจากวัชพืช
[12/12/2548 9:52:32]
ผู้ถาม : นายภาณุเดช
สถานที่ติดต่อ : 170/23 หมู....
จ.เชียงใหม่
โทร. 053-3....    โทรสาร  053-3....  e-mail :  panud...

[ ID.Ref 4885  เชียงใหม่]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   

ด้วยกลุ่มงานเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ การผลิตเยื่อและกระดาษจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่องานหัตถกรรม” ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย เช่น ฟางข้าว ต้นกล้วย หญ้าคา เป็นต้น มาใช้ประโยชน์โดยผลิตเป็นกระดาษหัตถกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับท้องถิ่น กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม จึงได้กำหนดจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการ ข้าราชการครู นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน บุคคลทั่วไป และบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จำนวน 6 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2549 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มสตรีบ้านบางมัญ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเยื่อและกระดาษฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ดังกล่าว ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง นักวิทยาศาสตร์ 8ว กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ : 0 2354 3831, 0 2201 7120-3 โทรศัพท์มือถือ 0 9481 8779 โดยตรง หรือ โทรสาร: 0 2354 3831 หรือที่ E-mail : surdej15@hotmail.comบริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. การเพาะเห็ดสามชนิด อ่าน : 7
2. เรียนรู้สมุนไพรด้วยตนเอง อ่าน : 7
3. การสกัดนน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ อ่าน : 46
4. หุ่นแฟชั่น และโมเดลของผังชุมชน อ่าน : 59
5. เครื่องบินบังคับ และของเล่นจากแผ่นไม้ อ่าน : 71
6. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเชือกกล้วย เช่น กระเป๋า ผลงานของคณะบริหารธุรกิจ อ่าน : 74
7. ขนมทองม้วนสด อ่าน : 75
8. เตาชีวมวล อ่าน : 80
9. เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดสำหรับถาดเพาะกล้าและเครื่องเพาะผักไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ อ่าน : 84
10. สับปะรดภูแล อ่าน : 85
11. การทำขนมเปี๊ยะปิ้งมันม่วง อ่าน : 96
12. สับปะรดผลสด GAP/สับปะรดกวนสีทอง/น้ำสับปะรดแท้ 100%/ชีสพายสับปะรด/สับปะรดอบแห้ง อ่าน : 100
13. ถั่วคั่ว ข้าวโพดคั่ว งาคาราเมล อ่าน : 101
14. ชุดผ้าทอชนเผ่าลาหู่ และผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ อ่าน : 103
15. พายสับปะรดห้วยมุ่น /น้ำสับปะรดห้วยมุ่น 100 เปอร์เซ็นต์/ซอสับปะรดห้วยมุ่น สูตรหวานและสูตรคาว อ่าน : 103

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates