ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

การดูแลรักษาก้อนเห็ดหลังจากเปิดดอก
[8/1/2561 9:58:46]
ผู้ถาม : น.ส. สุกัน
สถานที่ติดต่อ : 12/1 ต. เห....
จ.กาฬสินธุ์
โทร. 09858....    โทรสาร  ....  e-mail :  ...

[ ID.Ref 41018  กาฬสินธุ์]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
แนะนำวิธีการดูแลก้อนเห็ดและให้ติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญและให้เอกสารความรู้เกี่ยวกับเห็ด

บริการโดย  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-
โทร. -
เว็บไซต์. -

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. แป้งกล้วย Banana Flour อ่าน : 89
2. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 142
3. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 143
4. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 151
5. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 197
6. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 211
7. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 238
8. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 249
9. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 252
10. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 291
11. เทคโนโลยีด้านอาหาร(ผสมเครื่องดื่ม) อ่าน : 307
12. การบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-license) อ่าน : 307
13. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน อ่าน : 308
14. เทคโนโลยีการผลิต(สิ่งทอ) อ่าน : 308
15. การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อ่าน : 308
16. ของใช้ในครัวเรือน/ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาไทย อ่าน : 308
17. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ อ่าน : 308

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates