ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

1) ความรู้ด้านมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (น้ำข้าวกล้องงอก/ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรรี่) เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  2) มาตรฐานการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  3) การสกัดเป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ และการพัฒนา packaging  5) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย  
[27/12/2560 9:47:28]
ผู้ถาม : นายถาวร เผ
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มวิสาห....
จ.มุกดาหาร
โทร. 08126....    โทรสาร  ....  e-mail :  ...

[ ID.Ref 41015  มุกดาหาร]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
ศวภ.2 มีหนังสือขอรับการสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดมุกดาหารด้วย วทน. จาก วศ. และ พว.

บริการโดย  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043203532-33
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/sciregion-eastwest.asp

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องแยกแป้งแบบ FILLTER PRESS อ่าน : 8
2. แป้งมันม่วงญี่ปุ่น (โอกินาว่า) อ่าน : 9
3. เครื่องบดสมุนไพรให้เป็นผง (Cross-Beater Mill) อ่าน : 10
4. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ด้วยระบบ co-current อ่าน : 15
5. ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพด้วยเทคโนโลยี IoT อ่าน : 43
6. เครื่องผ่าปลากระตักสมรรถณะสูง อ่าน : 45
7. สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม อ่าน : 48
8. เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม อ่าน : 49
9. ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ อ่าน : 61
10. แป้งกล้วย Banana Flour อ่าน : 177
11. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 178
12. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 192
13. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 193
14. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 251
15. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 262

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates