ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

สอบถามกับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง คุณสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ในเรื่องของการผลิตกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae สำหรับทำเต้าเจี้ยว และซีอิ้ว ดิฉันต้องการหัวเชื้อราดังกล่าวในการหมัก และอยากทราบวิธีขั้นตอนของการทำเต้าเจี้ยวและซีอิ้วเพื่อทานเองในครอบครัว จึงขอความอนุเคราะห์สอบถามว่าทาง มหาวิทยาลัย มีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจหรือไม่ค่ะ    ขอบคุณมากค่ะ
[26/12/2560 15:28:37]
ผู้ถาม : สุมาลี สีส
สถานที่ติดต่อ : 4/138 ซ.2แ....
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 08668....    โทรสาร  ....  e-mail :  malee...

[ ID.Ref 41013  นครศรีธรรมราช]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   

สวัสดีคะคุณสุมาลี คุณสามารถติดต่อสอบถามกับพี่สุวิทย์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง ในเรื่องการเพาะเชื้อเต้าเจี้ยวได้เลยนะคะที่ โทร.087-883-0554 ขอบคุณค่ะ บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 59
2. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 60
3. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 61
4. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 107
5. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 111
6. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 122
7. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 130
8. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 139
9. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 173
10. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า อ่าน : 228
11. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ อ่าน : 263
12. พิมเสนน้ำ อ่าน : 263
13. เทคโนโลยีการผลิต (เคมีสิ่งทอ) อ่าน : 267
14. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน อ่าน : 269
15. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 269

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates