ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ต้องการทราบงานวิจัยของ วท. เกี่ยวกับดอกอัญชัญ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ (มีความสนใจลงทุนทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดอกอัญชัน)
[13/9/2560 11:02:07]
ผู้ถาม : คุณทิพย์
สถานที่ติดต่อ : -....
จ.ภูเก็ต
โทร. 08159....    โทรสาร  ....  e-mail :  -...

[ ID.Ref 40316  ภูเก็ต]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
กำลังประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริการโดย  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074282931-32
เว็บไซต์. https://www.facebook.com/most.rcc3

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
วันที่
เมล์ผู้เชี่ยวชาญ : [chonticha.]
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องผ่าปลากระตักสมรรถณะสูง อ่าน : 29
2. ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพด้วยเทคโนโลยี IoT อ่าน : 30
3. สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม อ่าน : 34
4. เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม อ่าน : 35
5. ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ อ่าน : 43
6. แป้งกล้วย Banana Flour อ่าน : 153
7. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 170
8. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 177
9. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 181
10. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 239
11. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 245
12. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 280
13. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 297
14. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 299
15. เทคโนโลยีอุตสาหการ อ่าน : 322
16. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน อ่าน : 322

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates