ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ทำกระถางชีวภาพ สามารถทำจากเปลือ ชนิดไหนได้อีกบ้างค่ะ หนูจะนำมาทำโครงงาน แบบที่ยังไม่มีคนทำค่ะ
[9/9/2560 11:57:29]
ผู้ถาม : ชุดาพร วงษ
สถานที่ติดต่อ : 36/3 ม2 ต ....
จ.นครราชสีมา
โทร. 06412....    โทรสาร  ....  e-mail :  Pimju...

[ ID.Ref 40314  นครราชสีมา]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   

สวัสดีค้าพี่รบกวนให้น้องโทรหาพี่นะคะ 02 333 3917 ค่ะ พี่ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
พี่จะดูจากวัตถุดิบที่หนูมีในท้องถิ่น เพื่อนำมาทำกระถางต้นไม้ย่อยสลายได้น่ะคะ เพราะเนื่องด้วยเจ้าของเทคโนโลยีที่หนูถามเข้ามา ไม่ได้มีการดำเนินงานต่อแล้วค่ะ
พอดีพี่โทรหาหนู ไม่ติดเลย ^^ ขอบคุณค่ะ  บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 89
2. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 89
3. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 100
4. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 138
5. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 146
6. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 167
7. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 177
8. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 178
9. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 223
10. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า อ่าน : 267
11. พิมเสนน้ำ อ่าน : 278
12. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน อ่าน : 280
13. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 281
14. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 282
15. เทคโนโลยีการผลิต (เคมีสิ่งทอ) อ่าน : 283
16. เทคโนโลยีอุตสาหการ อ่าน : 283
17. ของใช้ในครัวเรือน/ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาไทย อ่าน : 283
18. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำตำบล อ่าน : 283
19. เทคโนโลยีการผลิต(สิ่งทอ) อ่าน : 283
20. การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อ่าน : 283
21. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ อ่าน : 283
22. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ อ่าน : 283

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates