ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
X    คำถาม...  

วิธีทำสบู่มะเฟือง  
[5/9/2560 22:47:39]
ผู้ถาม : นางสาวนิสา
สถานที่ติดต่อ : 26/2 ต.ป่....
จ.ลำปาง
โทร. ....    โทรสาร  ....  e-mail :  ...

[ ID.Ref 40311  ลำปาง]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
X   คำตอบ   
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้บริการข้อมูลให้คำปรึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ล้างมะเฟืองให้สะอาด จากนั้นนำมะเฟืองมาสับหรือปั่นเพื่อเอาน้ำมะเฟือง จากนั้นเอาไปตุ๋นด้วยไฟอ่อนเสร็จแล้วพักไว้นำกลีเซอรีนตั้งไฟตุ๋น ในไฟปลานกลาง ห้ามคนจะเกิดฟอง พอละลายใส่น้ำมะเฟืองที่ได้ลงไปในสัดส่วนที่พอเหมาะตามสูตรและส่วนผสมอื่นๆ จากนั้นรอให้เข้ากันแล้วตักลงพิมพ์โดยการเบามือที่สุดเพื่อลดการเกิดฟองรอสบู่แข็งตัวแล้วแกะออก ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-342547-8 ต่อ 112
เว็บไซต์. http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 28
2. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 28
3. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 35
4. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 35
5. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 36
6. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 51
7. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า อ่าน : 160
8. กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น อ่าน : 174
9. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหาร ชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง อ่าน : 180
10. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ อ่าน : 197
11. ซังข้าวโพด ปรับสภาพ สําหรับเป็นอาหารเสริมในไก่พื้นเมือง อ่าน : 202
12. เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง อ่าน : 218
13. อาหารผสมครบส่วนจาก เปลือกข้าวโพด สําหรับโคเนื้อ อ่าน : 219
14. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศในเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกําลังไฟฟ้า อ่าน : 220
15. เชื้อจุลินทรีย์เร่งการสลายเศษวัสดุ TP1 อ่าน : 235

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates