ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

วิธีทำถ่านอัดแท่ง
[18/6/2555 18:22:50]
ผู้ถาม : บดินทร์ มร
สถานที่ติดต่อ : 129 ม.9 ต.....
จ.สกลนคร
โทร. 08225....    โทรสาร  ....  e-mail :  bordi...

[ ID.Ref 25698  สกลนคร]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถ่านอัดแท่ง
กรรมวิธีการผลิต
หลักการผลิตถ่านอัดแท่งมี 2 วิธี คือ
- การอัดร้อน เป็นการอัดวัสดุโดยที่วัสดุไม่จำเป็นต้องเป็นถ่านมาก่อน เมื่ออัดเป็นแท่งเสร็จแล้ว ค่อยนำเข้าเตาให้เป็นถ่านอีกครั้งหนึ่ง วัสดุที่สามารถผลิตโดยวิธีการอัดร้อน ขณะนี้มี 2 ชนิด คือ แกลบ และขี้เลื้อย เพราะวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้เมื่อโดนอัดด้วยความร้อน จะมีสารในเนื้อของวัสดุยึดตัวมันเอง จึงทำให้สามารถยึดเกาะเป็นแท่งได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวประสาน โดยที่เครื่องอัดต้องเป็นเครื่องอัดชนิดอัดร้อน ซึ่งราคาค่อนข้างสูง
- การอัดเย็น เป็นการอัดวัสดุที่เผาถ่านมาแล้ว แล้วนำมาผสมกับแป้งมันหรือวัสดุประสานอื่นๆ โดยทั่วไปจะเป็นแป้งมัน ถ้าวัสดุใดมีขนาดใหญ่ เช่น กะลามะพร้าว เมื่อผ่านการเผาแล้ว ต้องมีเครื่องบดให้ละเอียดก่อน แล้วค่อยนำมาผสมกับแป้งมันและนำในอัตราส่วนตามที่ต้องการ

วัสดุที่ใช้ในการผลิตถ่านอัดแท่ง
วัตถุดิบในการผลิตถ่านอัดแท่ง มีหลากหลายชนิด เช่น ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว แกลบ ขี้เลื้อย ฟางข้าว ชานอ้อย ต้นมันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง หญ้าคา หญ้าขจรจบ ไมยราบ ผักตบชวา ใบจามจุรี กะลาปาล์ม ต้นฝ้าย ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากทานตะวัน เปลือกทุเรียน เศษถ่านหุงต้มที่เหลือใช้จากการใช้แล้ว ฯลฯ (ข้อมูลจาก กรมพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน,2535)

ส่วนผสมของถ่านอัดแท่ง
ผงถ่าน 10 กิโลกรัม
แป้งมัน 0.5 กิโลกรัม
น้ำ 3 ลิตร
(ปริมาณน้ำสามารถปรับได้ ขึ้นอยู่กับความชื้นของวัสดุ)

เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- เครื่องบด (สำหรับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ เช่น กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ)
- เครื่องผสม สามารถใช้เครื่องผสมทั่วไปได้ หรือผสมมือก็ได้
- เครื่องอัดแท่งถ่าน ถือเป็นหัวใจหลักมี 2 ชนิด คือ แบบอัดร้อนและแบบอัดเย็น

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง
- ให้ความร้อนสูง เนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่
- ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่ทำลายสุขภาพ เพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศา
- ทนทานสามารถใช้งานได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 2.5 – 3 เท่า
- ประหยัดเพราะใช้ได้นาน ไม่แตก และไม่ดับเมื่อติดแล้ว ทำให้ไม่มีการเสียเปล่า เนื่องจากถ่านจะเผาไหม้จนกว่าจะกลายเป็นขี้เถ้า
- ไม่แตกประทุอย่างถ่านไม้ทั่วไป
- ไม่มีควัน เนื่องจากความชื้นน้อยมาก
- ไม่มีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่ผสมสารเคมีใดๆ
- ไม่ดับกลางคัน แม้ว่าจะใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อย ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ
- ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ไม่วูบวาบเนื่องจากความหนาแน่นของถ่านไม่เท่ากันทุกส่วน

ราคาของถ่านอัดแท่ง
ราคาของถ่านอัดแท่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิตถ่านอัดแท่ง ราคาโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 15 – 20 บาท ซึ่งจะดูแพงกว่าถ่านไม้ แต่ถ้าเปรียบเทียบคุณภาพและระยะเวลาการเผาไหม้ ถือว่าคุ้มค่ากว่าถ่านไม้
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า การนำดินเหนียวที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 มาผสมแทนแป้งมัน ไม่มีผลต่อคุณภาพแท่งถ่านมากนัก ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก และอัตราส่วนที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ 10% ของปริมาณผงถ่าน
การพัฒนาส่วนผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ถึงแม้ว่า ถ่านอัดแท่งในปัจจุบัน อาจยังมองเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายคน เพราะส่วนใหญ่นิยมใช้แก๊สหุงต้ม แต่ในอนาคตไม่ไกลข้างหน้า ถ้าวันหนึ่งไม้หมดหรือไม่เพียงพอ ปัญหาจะตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ให้กลับมามีประโยชน์และคุณค่าอีกครั้ง และเพื่อนำเสนอใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน เราควรตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และหาพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานหลักที่มีราคาสูง
“ถ่านอัดแท่ง” จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ถึงแม้เครื่องจักรจะมีราคาสูง แต่ในปัจจุบันมีงานวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องอัดถ่านสำหรับชุมชน รวมทั้งพัฒนาด้านส่วนผสมในการลดต้นทุน ซึ่งก็น่าจะทำให้ถ่านอัดแท่งกลับมามีความน่าสนใจในการประกอบอาชีพอยู่ไม่น้อย ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะลงมือทำก่อนเท่านั้นเอง


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่
อ.อุกฤษฏ์ โข่ศรี 08-3140-7086 ,E-mail : maiolto:khosree@hotmail.com
หรือ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครบริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

 • my blog check this out this content [Ref.ID: 44765]
  ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
  ผู้ถาม   : Matthewwef [22/9/2562 21:22:12]
 • like it go to these guys find out [Ref.ID: 44764]
  ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
  ผู้ถาม   : Rosalindwe [22/9/2562 16:03:09]
 • check my blog get more info find this [Ref.ID: 44763]
  ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
  ผู้ถาม   : Gabriellek [22/9/2562 15:58:23]
 • dig this cialis without a doctor presc read review [Ref.ID: 44762]
  ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
  ผู้ถาม   : Gavinwefkp [22/9/2562 10:50:16]
 • this site shop health [Ref.ID: 44761]
  ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
  ผู้ถาม   : Aaliyahkmi [22/9/2562 10:05:32]
 • ศูนย์ออทิสติกไทย - การจัดการร้านขายกาแฟ - การเพิ่มยอดขาย - ออกแบบถ้วยกาแฟแบบร้อนและแบบเย็น - แนะนำบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [Ref.ID: 44760]
  ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
  ผู้ถาม   : พัชรสิริ [21/9/2562 15:50:58]
 • ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ [Ref.ID: 44759]
  ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
  ผู้ถาม   : สุภาวดี. บ [21/9/2562 15:44:19]
 • ต้องการให้แนะนำ ตะกร้าดิบที่ราคาถูก |466|M [Ref.ID: 44758]
  ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
  ผู้ถาม   : ธนพร โภคาก [21/9/2562 15:39:50]
 • ต้องการถุงpvcเพื่อใช้ในการหมักมูลสัตว์|104|M [Ref.ID: 44757]
  ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
  ผู้ถาม   : ประจงศรี ท [21/9/2562 14:29:44]
 • Briannaknuc canadian pharmacy no rx yvocbg [Ref.ID: 44756]
  ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
  ผู้ถาม   : WilliamdeM [21/9/2562 1:29:16]

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. การทำขนมเปี๊ยะปิ้งมันม่วง อ่าน : 30
2. สับปะรดภูแล อ่าน : 31
3. ชุดผ้าทอชนเผ่าลาหู่ และผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ อ่าน : 31
4. สับปะรดผลสด GAP/สับปะรดกวนสีทอง/น้ำสับปะรดแท้ 100%/ชีสพายสับปะรด/สับปะรดอบแห้ง อ่าน : 31
5. ชุดชาติพันธุ์ ชุดผ้าทอชนเผ่าจากเส้นใยธรรมชาติ อ่าน : 38
6. น้ำมันงาหีบเย็นต้นบุญ อ่าน : 39
7. ชุดผ้าฝ้ายนาโน ชุดไทยลื้อนาโน ชุดที่รองจาน ที่รองแก้วนาโน อ่าน : 39
8. ถั่วคั่ว ข้าวโพดคั่ว งาคาราเมล อ่าน : 39
9. พายสับปะรดห้วยมุ่น /น้ำสับปะรดห้วยมุ่น 100 เปอร์เซ็นต์/ซอสับปะรดห้วยมุ่น สูตรหวานและสูตรคาว อ่าน : 40
10. ครีมบำรุงผิวสับปะรด/น้ำพริกสับปะรด/ลิปบาล์มสับปะรด/สบู่สับปะรด/สับปะรดแผ่น อ่าน : 44
11. ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ อ่าน : 47
12. สับปะรดทานสด/ผลิตภันฑ์ทาขนมปัง/สับปะรดกวน อ่าน : 48
13. มะขามป้อมแช่อิ่มหลากรส อ่าน : 51
14. การผลิตเตาเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้ ใช้ในเกษตรกรรมและปศุสัตว์ อ่าน : 57
15. การผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น(ไก่,หมู,โค กระบือ,แพะ,แกะ) อ่าน : 58

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates